Rada Rodziców przy PSM w Iławie,
uprzejmie informuje
Rodziców i Opiekunów uczniów Szkoły Muzycznej, iż wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uchwaliła nowy system płatności na rzecz RR.
W roku szkolnym 2022/2023 płatności należy dokonywać wg następujących zasad:
 

1. Uczniowie posiadający własne instrumenty  – 60, 00 zł / m-c
2.
Drugi uczeń z rodziny 30,00 zł / m-c
3.
Trzeci uczeń z rodziny  –  zwolniony z opłaty

(warunkiem jest aby rodzeństwo uczęszczało do PSM  jednocześnie)

Płatności należy regulować za okres 10 m-cy roku szkolnego  na konto:
Rada Rodziców przy PSM I st. w Iławie
95 8831 0002 5001 0111 7623 0001
 

 

Przewiń do góry