Szanowni Państwo
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
Dyrektor szkoły uprzejmie informuje, że zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. lub dalszego ograniczenia funkcjonowania szkól i placówek oświatowych a wraz z nimi szkół i placówek artystycznych. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek artystycznych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.
Zachęca nauczycieli rodziców i uczniów naszej szkoły do korzystania z portali internetowych dotyczących edukacji muzycznej przygotowanych przez CEA dostępnych na stronie: https://cea-art.pl/materialy-do-nauczania-online/ które wspomogą realizowanie kształcenia na odległość. Poniżej przedstawiamy propozycję materiałów do wykorzystania.

Lista będzie stale aktualizowana w miarę pojawiania się nowych propozycji.
Życzę Państwu dużo zdrowia oraz cierpliwości w tak trudnym czasie.

KONCEPCJA PRACY NA ODLEGŁOŚĆ – POBIERZ PLIK

DANE OSOBOWE BEZPIECZIECZNE PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA – POBIERZ PLIK

DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE

Materiały do nauczania online:

Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line
Harmonia – platforma do tworzenia i rozwiązywania zadań testowych
Aplikacja edukacyjna „Zostań Moniuszką!”
Orkiestrownik – Instrukcja korzystania z Orkiestrownika wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji
muzykotekaszkolna.pl
Portal “Instrumenty muzyczne”
www.dur-moll.pl
Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne
Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia
Kanał Mag Music Theory
Harmonia jazzowa
Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 1 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 2 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 3 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 4 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
#Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!

Zakres materiału i ćwiczeń do realizacji – Barbara Chołaszczyńska

Klasa I cykl sześcioletni

Kształcenie słuchu
1) Realizacja tematów rytmicznych z grupą szesnastek (cztery szestnastki) . Grupowanie nut w taktach 2/4, 3/4, 4/4.
2) Śpiewanie ćwiczeń solfeżowych z grupą szesnastkową.
3) Ćwiczenia doskonalące czytanie nut ze znakami chromatycznymi przygodnymi.
4) Ćwiczenia doskonalące czytanie nut ze znakami chromatycznymi przykluczowymi.
5) Utrwalanie nazw solmizacyjnych i literowych poznanych dźwięków i ich umiejscowienia na pięciolinii (materiały multimedialne).
6) Spiewanie melodii (materiały multimedialne) w tonacji C-dur.
7) Ćwiczenia utrwalające: krzyżówki, rebusy.

Rytmika
1) Realizacja tematów rytmicznych z zast.ósemek i szesnastek za pomocą klaskania.
2) Utrwalanie poznanych wartości rytmicznych i pauz.
3) Tworzenie własnych tematów rytmicznych.
4) Realizacja tematów rytmicznych z tataizacją.
5) Ćwiczenia rytmiczne z gestodźwiękami.

Klasa II cykl sześcioletni

Kształcenie słuchu
1) Gama F-dur i jej triada harmoniczna (zapisz w zeszycie).
2) Ćwiczenia solfeżowe w tonacji F-dur (kształc.słuchu ćw.1-4/29, Nasza muzyka-105).
3) Realizacja ćwiczeń solfeżowych na swoim instrumencie.
4) Ćwiczenia w rozpoznawaniu interwałów od prymy do kwinty czystej, interwały grane melodycznie (zapis osiągniętych wyników) – materiały multimedialne.
5) Realizacja rytmów ćwiczeń solfeżowych za pomocą klaskania.

Rytmika
1) Realizacja tematów rytmicznych z wykorzystaniem grup rytmicznych: ósemka i dwie szesnastki oraz dwie szesnastki i ósemka.
2) Grupy szesnastkowe w tańcach: polka, kłaniany i trojak.
3) Zabawa z gestodźwiękami (materiały multimedialne).

Klasa III cykl sześcioletni

Kształcenie słuchu
1) Gama a-moll i jej odmiany.
2) Triada harmoniczna w tonacji a-moll.
3) Cwiczenia solfeżowe w tonacji a-moll (Nowy solfeż ćw. 78-82)
4) Analiza tekstu muzycznego.
5) Realizacja ćwiczeń solfeżowych na swoim instrumencie.
6) Ćwiczenia w rozpoznawania interwałów od prymy do kwinty czystej (zapis osiągniętych wyników w zeszycie) – materiały multimedialne.
7) Budowanie interwałów od podanych dźwięków w górę i w dół.
8) Ćwiczenia w rozpoznawaniu trójdźwięków dur, moll w postaci zasadniczej – materiały multimedialne.

Rytmika
1) Takty ósemkowe: 3/8 i 6/8.
2) Ćwiczenia rytmiczne w taktach w taktach ósemkowych. Realizacja za pomocą klaskania.
3) Zapis w zeszycie wybranych rytmów w metrum 3/8 i 6/8.
4) Przekształcanie taktów 6/8 na 3/4 i 3/4 na 6/8.
5) Ćwiczenia rytmiczne dwugłosowe.
6) Cechy charakterystyczne oberka.

Klasa IV cykl sześcioletni

Kształcenie słuchu
1) Gama A-dur, triada harmoniczna w kluczu wiolinowym i basowym.
2) Ćwiczenia solfeżowe w tonacji A-dur.
3) Analiza tekstu nutowego ćwiczeń solfeżowych.
4) Realizacja za pomoca klaskania rytmów z grupami szesnastkowymi.
5) Cwiczenia w rozpoznawaniu interwałów (od prymy do oktawy) oraz rozpoznawaniu trójdźwięków w postaci zasadniczej (www.dur-moll.pl).
6) Ćwiczenia w budowaniu interwałów od podanych dźwięków (seksty i septymy).

Audycje muzyczne
1) Instrumenty dęte drewniane – prezentacja brzmienia solo i w zestawieniu z innymi instrumentami.
2) Instrumenty dęte blaszane – prezentacja brzmienia solo i w zestawieniu z innymi instrumentami.
3) Instrumenty dete drewniane i blaszana na przykładzie filmu.
4) Powtórzenie wiadomości o elementach dzieła muzycznego na przykładzie filmu „Melodyka, rytmika, agogika”.

Klasa V cykl sześcioletni

Kształcenie słuchu
1) Gama E-dur, triada harmoniczna w kluczu wiolinowym i basowym.
2) Interwały gamowłaściwe w tonacji E-dur.
3) Ćwiczenia solfeżowe w tonacji E-dur.
4) Transpozycja ćwiczen do wybranuch tonacji.
5) Analiza tekstu nutowego ćwiczeń solfeżowych – Nowy solfeż ćw. 568, 570, 576.
6) Ćwiczenia w rozpoznawaniu interwałów (od prymy do oktawy) oraz trójdźwięków w postaci zasadniczej z zapisywaniem najlepszych wyników z danego tygodnia w zeszytach.
7) Realizacja ćwiczeń rytmicznych – Nowy solfeż ćw. 20-25.

Audycje muzyczne
1) Samodzielne określanie tańców i ich cech charakterystycznych – polskie tańce narodowe, tańce innych narodów (powtórzenie).
2) Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o tańcach dawnych na przykładzie edukacyjnych materiałów multimedialnych.
3) Muzyka programowa na przykł. I Suity E.Griega :”Peer Gynt” oraz I Koncertu skrzypcowego E-dur „Wiosna”.

Klasa VI cykl sześcioletni

Kształcenie słuchu
1) Gama As-dur, triada harmoniczna, trytony – w kluczu wiolinowym i basowym.
2) Interewały gamowłaściwe w tonacji As-dur.
3) Ćwiczenia solfeżowe w tonacji As-dur –Nowy solfeż ćw.611, 613 str.194.
4) Analiza tekstu nutowego ćwiczeń w tonacji As-dur – Nowy solfeż: ćw. 620 i 626/88.
5) Transpozycja wybranych ćwiczeń solfeżowych do innych tonacji.
6) Ćwiczenia w rozpoznawaniu interwałów (os prymy do oktawy) oraz trójdźwięków w postaci zasadniczej i w przewrotach z zapisywaniem najlepszych wyników w zeszytach.
7) Realizacja ćwiczeń rytmicznych z grupami szesnastkowymi.

Audycje muzyczne
1) Analiza wybranych fragmentów z literatury muzycznej klasyków wiedeńskich pod kątem faktury, formy, elementów działa muzycznego (materiały nutowe).
2) Co już umiemy – test teoretyczny o klasyckach wiedeńskich.
3) Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o klasykach wiedeńskich na przykładzie filmów z cyklu „Historia muzyki” cz. IV.

Klas II czykl czteroletni
Audycje muzyczne
1) Powtórzenie wiadomości o elementach dzieła muzycznego na podst. Filmu „Melodyka, rytmika, agogika”.
2) Powtórzenie wiadomości o elementach dzieła muzycznego na podst. Filmu „Harmonika, faktura, dynamika, artykulacja”.
3) Instrumenty dęte drewniane i blaszane na przykładzie materiałów multimedialnych.

Klasa III cykl czteroletni
Audycje muzyczne
1) Samodzielne określanie tańców i ich cech charakterystycznych – polskie tańce narodowe oraz tańce innych narodów.
2) Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o tańcach dawnych na przykładzie edukacyjnych materiałów multimedialnych.
3) Muzyka programowa na przykł. I Suity E.Griega :”Peer Gynt” oraz I Koncertu skrzypcowego E-dur „Wiosna”.
4) Muzyka absolutna na przykładzie koncertu na trąbkę J.Haydna.

Klasa IV cykl czteroletni
Audycje muzyczne
1) Analiza wybranych fragmentów z literatury muzycznej klasyków wiedeńskich pod kątem faktury, formy, elementów działa muzycznego (materiały nutowe).
2) Co już umiemy – test teoretyczny o klasyckach wiedeńskich.
3) Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o klasykach wiedeńskich na przykładzie filmów z cyklu „Historia muzyki” cz. IV.

Zakres materiału – Alicja Szymańska

Kształcenie słuchu

Klasa I cykl czteroletni
1) Poznanie nowych gam: e-moll, F-dur, d-moll
2) Triada harmoniczna w w/w gamach.
3) Utrwalenie poznanych interwałów
4) Utrwalenie budowy trójdźwięków dur, moll, zm, zw
5) Wprowadzenie pojęcia synkopy
6) Ćwiczenia rytmiczne z synkopą
7) Wprowadzenie grupy szesnastkowej
8) Ćwiczenia rytmiczne z wszystkimi poznanymi wartościami rytmicznymi w metrum 2/4,34/,4/4

Klasa II cykl czteroletni
1) Utrwalenie transpozycji poprzez ćwiczenie
2) Utrwalenie gam D-dur, h-moll, B-dur, g-moll wraz z triadami
3) Utrwalenie wszystkich interwałów do oktawy
4) Ćwiczenia w budowaniu trójdźwięków od poszczególnych dźwięków w górę
5) Wprowadzenie pojęcia przewrotów trójdźwięków
6) Ćwiczenia w budowaniu trójdźwięków w przewrotach
7) Ćwiczenia rytmiczne z rytmem punktowanym

Klasa III cykl czteroletni
1) Utrwalenie gam: A-dur, fis-moll, B-dur, g-moll
2) Ćwiczenia w znajdowaniu progresji i jego kierunku
3) Budowanie trójdźwięków w obu kluczach
4) Budowanie D7 z rozwiązaniem w tonacjach do 3 znaków
5) Ćwiczenia rytmiczne ze zmiennym metrum

Klasa IV cykl czteroletni
1) Koło kwintowe – utrwalanie
2) Utrwalanie interwałów do oktawy
3) Poznanie interwałów ponad oktawę
4) Utrwalanie skal poza systemem dur , moll: pentatoniki, góralskiej, cygańskiej, dodekafonicznej, starogreckich
5) Utrwalanie pojęć z harmonii
6) Budowanie D7 w przewrotach
7) Ćwiczenia rytmiczne z grupami nieparzystymi
8) grupowanie w taktach złożonych

Przewiń do góry