Szanowni Państwo
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
Dyrektor szkoły uprzejmie informuje, że zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.  lub dalszego ograniczenia funkcjonowania szkól i placówek oświatowych a wraz z nimi szkół i placówek artystycznych. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek artystycznych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.
Zachęca nauczycieli rodziców i uczniów naszej szkoły do korzystania z portali internetowych dotyczących edukacji muzycznej przygotowanych przez CEA dostępnych na stronie: https://cea-art.pl/materialy-do-nauczania-online/które wspomogą realizowanie kształcenia na odległość. Poniżej przedstawiamy propozycję materiałów do wykorzystania.

 

Lista będzie stale aktualizowana w miarę pojawiania się nowych propozycji.
Życzę Państwu dużo zdrowia oraz cierpliwości w tak trudnym czasie.

KONCEPCJA PRACY NA ODLEGŁOŚĆ - POBIERZ PLIK

DANE OSOBOWE BEZPIECZIECZNE PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA - POBIERZ PLIK

DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE


Materiały do nauczania online:

 1. Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line
 2. Harmonia – platforma do tworzenia i rozwiązywania zadań testowych
 3. Aplikacja edukacyjna „Zostań Moniuszką!”
 4. Orkiestrownik – Instrukcja korzystania z Orkiestrownika wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji
 5. muzykotekaszkolna.pl
 6. Portal “Instrumenty muzyczne”
 7. www.dur-moll.pl
 8. Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne
 9. Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia
 10. Kanał Mag Music Theory
 11. Harmonia jazzowa
 12. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 1 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 13. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 2 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 14. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 3 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 15. Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 4 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
 16. #Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!

 

Zakres materiału i ćwiczeń do realizacji – Barbara Chołaszczyńska
 
Klasa I cykl sześcioletni
 
Kształcenie słuchu
1) Realizacja tematów rytmicznych z grupą szesnastek (cztery szestnastki) . Grupowanie nut w taktach 2/4, 3/4, 4/4.
2) Śpiewanie ćwiczeń solfeżowych z grupą szesnastkową.
3) Ćwiczenia doskonalące czytanie nut ze znakami chromatycznymi przygodnymi.
4) Ćwiczenia doskonalące czytanie nut ze znakami chromatycznymi przykluczowymi.
5) Utrwalanie nazw solmizacyjnych i literowych poznanych dźwięków i ich umiejscowienia na pięciolinii (materiały multimedialne).
6) Spiewanie melodii (materiały multimedialne) w tonacji C-dur.
7) Ćwiczenia utrwalające: krzyżówki, rebusy.
 
Rytmika
1) Realizacja tematów rytmicznych z zast.ósemek i szesnastek za pomocą klaskania.
2) Utrwalanie poznanych wartości rytmicznych i pauz.
3) Tworzenie własnych tematów rytmicznych.
4) Realizacja tematów rytmicznych z tataizacją.
5) Ćwiczenia rytmiczne z gestodźwiękami.
 
Klasa II cykl sześcioletni
 
Kształcenie słuchu
1) Gama F-dur i jej triada harmoniczna (zapisz w zeszycie).
2) Ćwiczenia solfeżowe w tonacji F-dur (kształc.słuchu ćw.1-4/29, Nasza muzyka-105).
3) Realizacja ćwiczeń solfeżowych na swoim instrumencie.
4) Ćwiczenia w rozpoznawaniu interwałów od prymy do kwinty czystej, interwały grane melodycznie (zapis osiągniętych wyników) – materiały multimedialne.
5) Realizacja rytmów ćwiczeń solfeżowych za pomocą klaskania.
 
Rytmika
1) Realizacja tematów rytmicznych z wykorzystaniem grup rytmicznych: ósemka i dwie szesnastki oraz dwie szesnastki i ósemka.
2) Grupy szesnastkowe w tańcach: polka, kłaniany i trojak.
3) Zabawa z gestodźwiękami (materiały multimedialne).
 
Klasa III cykl sześcioletni
 
Kształcenie słuchu
1) Gama a-moll i jej odmiany.
2) Triada harmoniczna w tonacji a-moll.
3) Cwiczenia solfeżowe w tonacji a-moll (Nowy solfeż ćw. 78-82)
4) Analiza tekstu muzycznego.
5) Realizacja ćwiczeń solfeżowych na swoim instrumencie.
6) Ćwiczenia w rozpoznawania interwałów od prymy do kwinty czystej (zapis osiągniętych wyników w zeszycie) – materiały multimedialne.
7) Budowanie interwałów od podanych dźwięków w górę i w dół.
8) Ćwiczenia w rozpoznawaniu trójdźwięków dur, moll w postaci zasadniczej – materiały multimedialne.
 
Rytmika
1) Takty ósemkowe: 3/8 i 6/8.
2) Ćwiczenia rytmiczne w taktach w taktach ósemkowych. Realizacja za pomocą klaskania.
3) Zapis w zeszycie wybranych rytmów w metrum 3/8 i 6/8.
4) Przekształcanie taktów 6/8 na 3/4 i 3/4 na 6/8.
5) Ćwiczenia rytmiczne dwugłosowe.
6) Cechy charakterystyczne oberka.
 
Klasa IV cykl sześcioletni
 
Kształcenie słuchu
1) Gama A-dur, triada harmoniczna w kluczu wiolinowym i basowym.
2) Ćwiczenia solfeżowe w tonacji A-dur.
3) Analiza tekstu nutowego ćwiczeń solfeżowych.
4) Realizacja za pomoca klaskania rytmów z grupami szesnastkowymi.
5) Cwiczenia w rozpoznawaniu interwałów (od prymy do oktawy) oraz rozpoznawaniu trójdźwięków w postaci zasadniczej (www.dur-moll.pl).
6) Ćwiczenia w budowaniu interwałów od podanych dźwięków (seksty i septymy).
 
Audycje muzyczne
1) Instrumenty dęte drewniane – prezentacja brzmienia solo i w zestawieniu z innymi instrumentami.
2) Instrumenty dęte blaszane - prezentacja brzmienia solo i w zestawieniu z innymi instrumentami.
3) Instrumenty dete drewniane i blaszana na przykładzie filmu.
4) Powtórzenie wiadomości o elementach dzieła muzycznego na przykładzie filmu „Melodyka, rytmika, agogika”.
 
Klasa V cykl sześcioletni
 
Kształcenie słuchu
1) Gama E-dur, triada harmoniczna w kluczu wiolinowym i basowym.
2) Interwały gamowłaściwe w tonacji E-dur.
3) Ćwiczenia solfeżowe w tonacji E-dur.
4) Transpozycja ćwiczen do wybranuch tonacji.
5) Analiza tekstu nutowego ćwiczeń solfeżowych – Nowy solfeż ćw. 568, 570, 576.
6) Ćwiczenia w rozpoznawaniu interwałów (od prymy do oktawy) oraz trójdźwięków w postaci zasadniczej z zapisywaniem najlepszych wyników z danego tygodnia w zeszytach.
7) Realizacja ćwiczeń rytmicznych – Nowy solfeż ćw. 20-25.
 
Audycje muzyczne
1) Samodzielne określanie tańców i ich cech charakterystycznych – polskie tańce narodowe, tańce innych narodów (powtórzenie).
2) Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o tańcach dawnych na przykładzie edukacyjnych materiałów multimedialnych.
3) Muzyka programowa na przykł. I Suity E.Griega :”Peer Gynt” oraz I Koncertu skrzypcowego E-dur „Wiosna”.
 
Klasa VI cykl sześcioletni
 
Kształcenie słuchu
1) Gama As-dur, triada harmoniczna, trytony – w kluczu wiolinowym i basowym.
2) Interewały gamowłaściwe w tonacji As-dur.
3) Ćwiczenia solfeżowe w tonacji As-dur –Nowy solfeż ćw.611, 613 str.194.
4) Analiza tekstu nutowego ćwiczeń w tonacji As-dur – Nowy solfeż: ćw. 620 i 626/88.
5) Transpozycja wybranych ćwiczeń solfeżowych do innych tonacji.
6) Ćwiczenia w rozpoznawaniu interwałów (os prymy do oktawy) oraz trójdźwięków w postaci zasadniczej i w przewrotach z zapisywaniem najlepszych wyników w zeszytach.
7) Realizacja ćwiczeń rytmicznych z grupami szesnastkowymi.
 
Audycje muzyczne
1) Analiza wybranych fragmentów z literatury muzycznej klasyków wiedeńskich pod kątem faktury, formy, elementów działa muzycznego (materiały nutowe).
2) Co już umiemy – test teoretyczny o klasyckach wiedeńskich.
3) Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o klasykach wiedeńskich na przykładzie filmów z cyklu „Historia muzyki” cz. IV.
 
Klas II czykl czteroletni
Audycje muzyczne
1) Powtórzenie wiadomości o elementach dzieła muzycznego na podst. Filmu „Melodyka, rytmika, agogika”.
2) Powtórzenie wiadomości o elementach dzieła muzycznego na podst. Filmu „Harmonika, faktura, dynamika, artykulacja”.
3) Instrumenty dęte drewniane i blaszane na przykładzie materiałów multimedialnych.
 
Klasa III cykl czteroletni
Audycje muzyczne
1) Samodzielne określanie tańców i ich cech charakterystycznych – polskie tańce narodowe oraz tańce innych narodów.
2) Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o tańcach dawnych na przykładzie edukacyjnych materiałów multimedialnych.
3) Muzyka programowa na przykł. I Suity E.Griega :”Peer Gynt” oraz I Koncertu skrzypcowego E-dur „Wiosna”.
4) Muzyka absolutna na przykładzie koncertu na trąbkę J.Haydna.
 
Klasa IV cykl czteroletni
Audycje muzyczne
1) Analiza wybranych fragmentów z literatury muzycznej klasyków wiedeńskich pod kątem faktury, formy, elementów działa muzycznego (materiały nutowe).
2) Co już umiemy – test teoretyczny o klasyckach wiedeńskich.
3) Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o klasykach wiedeńskich na przykładzie filmów z cyklu „Historia muzyki” cz. IV.
 

Zakres materiału - Alicja Szymańska

Kształcenie słuchu

Klasa I cykl czteroletni

1)    Poznanie nowych gam: e-moll, F-dur, d-moll
2)    Triada harmoniczna w w/w gamach.
3)    Utrwalenie poznanych interwałów
4)    Utrwalenie budowy trójdźwięków dur, moll, zm, zw
5)    Wprowadzenie pojęcia synkopy
6)    Ćwiczenia rytmiczne z synkopą
7)    Wprowadzenie grupy szesnastkowej
8)    Ćwiczenia rytmiczne z wszystkimi poznanymi wartościami rytmicznymi w metrum 2/4,34/,4/4

Klasa II cykl czteroletni
1)    Utrwalenie transpozycji poprzez ćwiczenie
2)    Utrwalenie gam D-dur, h-moll, B-dur, g-moll wraz z triadami
3)    Utrwalenie wszystkich interwałów do oktawy
4)    Ćwiczenia w budowaniu trójdźwięków od poszczególnych dźwięków w górę
5)     Wprowadzenie pojęcia przewrotów trójdźwięków
6)    Ćwiczenia w budowaniu trójdźwięków w przewrotach
7)    Ćwiczenia rytmiczne z rytmem punktowanym

Klasa III cykl czteroletni
1)    Utrwalenie gam: A-dur, fis-moll, B-dur, g-moll
2)    Ćwiczenia w znajdowaniu progresji i jego kierunku
3)    Budowanie trójdźwięków w obu kluczach
4)     Budowanie D7 z rozwiązaniem w tonacjach do 3 znaków
5)    Ćwiczenia rytmiczne ze zmiennym metrum

Klasa IV cykl czteroletni
1)    Koło kwintowe – utrwalanie
2)    Utrwalanie interwałów do oktawy
3)    Poznanie interwałów ponad oktawę
4)    Utrwalanie skal poza systemem dur , moll: pentatoniki, góralskiej, cygańskiej, dodekafonicznej, starogreckich
5)    Utrwalanie pojęć z harmonii
6)    Budowanie D7 w przewrotach
7)    Ćwiczenia rytmiczne z grupami nieparzystymi
8)    grupowanie w taktach złożonych

 

 

INFORMACJA   ADO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia     27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Bairda  z siedzibą w Iławie, ul. Kościuszki 18
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest zarówno przez korespondencję tradycyjną na adres wskazany w pkt. 1 z dopiskiem „Inspektor ochrony Danych”,      jak i poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator przetwarza zebrane dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Szkoły,         w szczególności do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom jak i celów rozliczeń finansowych i celów archiwalnych.
 4. Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO  w związku z art. 47 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzeniem MEN          z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły          i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 5. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane głównie podmiotom zewnętrznym dostarczającym               i wspierającym systemy teleinformatyczne Szkoły, dostawcom usług prawnych, doradczych, ubezpieczeniowych, medycznych, audytowych  czy rachunkowych, podmiotom organizującym wycieczki, zajęcia dodatkowe na terenie Szkoły i poza nią, itp.  Podmioty te będą jednak przetwarzać Państwa dane jedynie na zlecenie  Szkoły na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. Policja, Prokuratura, Sąd, oraz organom pełniącym nadzór nad Szkołą.).
 6. Nie przekazujemy Państwa danych poza Unię Europejską.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do jej danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli zachodzą przesłanki z art. 17  - usunięcie danych a w przypadku ograniczenia przetwarzania w ramach art. 18 RODO). W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje również prawo do jej wycofania, które można zrealizować w każdym czasie poprzez zgłoszenie tego faktu w formie papierowej lub elektronicznej (adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Bairda, ul. Kościuszki 18, 14 - 200 Iława, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 9. Przetwarzane przez Szkołę dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu w jakim zostały pozyskane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
 10. Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany. Zebrane dane nie będą poddane profilowaniu.

 

 

 

INFORMACJA IDO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 11 Ustawy o ochronie danych

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, 

iż inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia

im. Tadeusza Bairda w Iławie jest Pani Monika Zygmunt - Jakuć, adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Informacje dla kandydatów

W ZWIĄZKU Z KOMUNIKATEM MEN I CEA O ZAMKNIĘCIU SZKÓŁ -  TERMIN ZAPISÓW DO PSM I STOPNIA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO DNIA 26 CZERWCA 2020 R.

ZAPISY O PRZYJĘCIE DO KLASY "I' NALEŻY KIEROWAĆ  na e - mailla:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

Drogi  Rodzicu!

Dzieci to nasz prawdziwy skarb - najważniejsza inwestycja życiowa. Wychowując swoje pociechy dbasz o to, by zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo i dobry start w dorosłe życie. Wiesz, że aby to osiągnąć bardzo ważna jest dobra edukacja  już od najwcześniejszych lat. To w szkołach dzieci uczą się życia w społeczeństwie, a przede wszystkim zdobywają wiedzę, umiejętności i rozwijają swoje uzdolnienia, które  w dużej mierze zadecydują o ich sukcesie i poczuciu spełnienia. Czy chcesz sprawić, aby Twoje dziecko było człowiekiem twórczym, mądrym, aktywnym i gotowym odnieść sukces? Zainwestuj w jego  przyszłość. Edukacja muzyczna nauczy Twoje dziecko rozumieć siebie i świat  poprzez kontakt z PIĘKNEM.

Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna: 

 • wspiera rozwój inteligencji- regularna gra na instrumencie wzmaga motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników, np. w rozwiązywaniu zadań matematycznych, pozytywnie wpływa na rozwój języka               i osiągnięcie gotowości do czytania;
 • rozwija poznawczo  - pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa   oraz na inwencję twórczą;
 • wyraźnie wzmacnia koncentrację uwagi - usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się; pod wpływem powolnej muzyki barokowej przyspieszony jest proces uczenia się o 25% i zwiększona zdolność zapamiętywania o 26%;
 • wspiera wydajność mózgu - słuchanie muzyki we wczesnym dzieciństwie pomaga budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni; grając na instrumencie, dzieci uczą się koordynować obie półkule mózgowe, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny;
 • wspiera społeczne zachowania - dzieci oswojone z muzyką znacznie rzadziej się kłócą i generalnie uchodzą za bardziej zgodne; edukacja muzyczna minimalizuje bowiem poziom zachowań agresywnych. Uczestnictwo w zajęciach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności i sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy; 
 • wspiera rozwój emocjonalny dzieci  - aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci są znacznie bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane   i komunikatywne;

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. T. Bairda– jedyna w Iławie profesjonalna placówka edukacji

muzycznej stwarza szansę rozwoju uzdolnień muzycznych oferując:

kształcenie artystyczne z zakresu nauki gry na instrumentach:

fortepian

akordeon

skrzypce

wiolonczela

gitara

flet poprzeczny

klarnet

trąbka

sakshorn

perkusja

oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych, emisji głosu, zespołów instrumentalnych i chóru

O przyjęciu do:

 1. klasy I sześcioletniego cyklu kształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. T. Bairda w Iławie może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

 2. klasy I czteroletniego cyklu kształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. T. Bairda w Iławie może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Okres Nauki

Dla kandydatów, którzy zostaną przyjęci do „I” klasy nauka w szkole trwa sześć lat lub cztery lata. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów. Lekcje gry na instrumencie odbywają się dwa razy w tygodniu w terminach ustalonych po rozpoczęciu roku szkolnego z nauczycielem prowadzącym. Zajęcia ogólnomuzyczne prowadzone są  w grupach 2 - 4 razy w tygodniu.

Badanie przydatności do nauki

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna:art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), zgodnie z którym: „Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Przyjmowanie dokumentów

Dokumenty należy składać drogą meilową 

 

Zakres badań predyspozycji do nauki

Badania predyspozycji do nauki obowiązują wszystkich kandydatów. Obejmują ocenę zdolności muzycznych, poprzez przeprowadzenie badań słuchu wysokościowego, harmonicznego, pamięci muzycznej, poczucia rytmu i ogólnej wrażliwości (muzykalności) oraz ocenę predyspozycji do gry na danym instrumencie. Wynikiem przesłuchań jest łączna ocena kandydata w skali od 0 do 46 punktów.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, rozpatruje się możliwość przyjęcia kandydata, który otrzyma co najmniej 21 pkt. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor zgodnie z ilością miejsc na dany instrument w danym roku szkolnym oraz według ściśle określonych kryteriów rekrutacyjnych.

Rada Rodziców

Wysokość składki na Radę Rodziców ustalona jest przez Radę Rodziców na Walnym Zebraniu .

 

FORMULARZ PODANIA
Szczegółowych informacji dotyczących nauki w Szkole  udziela sekretariat drogą mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.