Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszego pracownika, kolegi, "wspaniałego człowieka"

 

Ryszarda Fijałkowskiego

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składa

Dyrektor

Pracownicy

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im. Tadeusza Bairda w Iławie

 

"Pamięci pana Rysia Fijałkowskiego"
 
 

 

 

Uczniowie klasy fortepianu zapraszają na Koncert pt.:  "DLA NIEPODLEGŁEJ"

https://youtu.be/QNhmOHJt5yY 

Uczniów przygotowała mgr Maria Artiemiew

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczanie zdalne w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. T. Bairda w Iławie przedłużone zostaje do dnia: 29 listopada 2020 r. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 


 

Podkategorie